MIŁOŚĆ I PRAWDA- REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW (14.02-15.02.2015)

 

Koszalińska Wspólnota Emmanuel po raz kolejny zorganizowała w dniach 14-15.02.2015 rekolekcje dla małżeństw z cyklu "MIŁOŚĆ I PRAWDA". W rekolekcjach wzięło udział ok. 80 osób. Były wśród nich zarówno małżeństwa, jak i osoby samotne oraz konsekrowane. Rekolekcje poprowadził ks. Grzegorz Szewczak, opiekun duchowy Wspólnoty.

OAZA MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ (5.02- 8.02.2015)

 

 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej diecezji spotkali się w CEF-ie na trzeciej turze rekolekcji oazowych. Podczas tych rekolekcji młodzież zgłębiała Osobę Trójcy Świętej, Syna Bożego Jezusa. Był również czas na zabawę i rekreację. Młodzież odwiedziła koszalińską kręgielnię oraz brała udział w pogodnych popołudniach i wieczorach.

 REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW (30.01-01.02.2015)

 

- Katechizowanie to zdecydowanie więcej niż przekazywanie informacji o Bogu i Kościele. Żeby robić to dobrze, potrzeba nieustannej, osobistej formacji - mówią zgodnie katecheci.

W szkole Mistrza Karolina Pawłowska /Foto Gość Rekolekcje dla katechetów poprowadził ks. Jerzy Sęczek z archidiecezji białostockiej
 
 

Ponad pół setki katechetów z różnych stron diecezji uczestniczyło w trzydniowych rekolekcjach w koszalińskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym. To, jak mówią, czas, który jest nie mniej ważny niż  systematyczne przygotowanie do lekcji.

- Katecheza to nie jest zwyczajna lekcja. To prowadzenie do więzi, a nawet więcej, do zażyłości z Panem Jezusem. Jeśli sami tej więzi nie mamy, nie damy rady w żaden sposób przekazać tego uczniom. Dlatego katecheta musi ją w sobie pielęgnować, a w tym bez wątpienia pomagają rekolekcje, które są pięknym czasem spotkania, także wymiany doświadczeń - przyznaje Irena Hanus, katechetka ze szczecineckiego Gimnazjum nr 1.

- To, jak to się mówi, widać, słuchać i czuć, czy katecheta żyje Ewangelią. Uczniowie wychwytują to bezbłędnie. Mają wewnętrzny radar, czy ktoś wie, co mówi, czy tylko mówi, co wie. Katecheza to musi być osobiste świadectwo tego, czym się żyje, przekazywane z pasją - dodaje.

Sama poświęca się tej pasji od blisko 30 lat. Choć wie, jak szczególnie w tym zawodzie ważne jest niepozwalanie sobie na marazm, cieszy się, że nie trafiła nigdy na zawodową mieliznę.

- Cały czas jestem otwarta na to doświadczanie. Na szczęście przez wszystkie lata katechizowania nigdy nie doświadczyłam pokusy pójścia na łatwiznę, odpuszczenia sobie. Pan Bóg sprawia, że ta pasja cały czas rośnie. Im więcej czytam, słucham, spotykam się z ludźmi wiary, tym mam większe pragnienie poznawania Boga. Jest w tym jakaś część mojej pracy włożonej w osobiste pogłębianie, ale to jest łaska - zauważa.

- Wypalenie zawodowe może grozić wszystkim nauczycielom, ale jeśli katecheta nie będzie w sobie podsycać ognia wiary, to w nikim nie uda mu się go rozpalić - przyznaje ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Centrum Pomocy Caritas w Supraślu, były dyrektor wydziału katechetycznego archidiecezji białostockiej, który poprowadził rekolekcje dla katechetów.

Zachęcał, by nie patrzyli na siebie jako na katechetów, ale uczniów powołanych do głoszenia Dobrej Nowiny.

- Chciałem, żeby katecheci spojrzeli na siebie nie tylko jako na nauczycieli i urzędowych głosicieli słowa Bożego, ale jako na chrześcijan, którzy otrzymali nakaz misyjny Chrystusa.

Ci, którzy mają zadanie formowania innych, sami potrzebują formacji, i to pogłębionej, nie powierzchownej. Przekaz słowa Bożego jest specyficzny: nie da się tego zrobić bez pogłębienia relacji z Bogiem, który kieruje swoje słowo do człowieka. To musi być trwanie w szkole Mistrza - podkreśla rekolekcjonista.

To główny cel organizowanych cyklicznie rekolekcji dla katechetów.

- Rekolekcje organizowane są po to, aby w formacji katechetów nie zapomnieć o duchowym wymiarze. Od innych umiejętności i talentów nauczyciela religii ważniejsza jest nieustanna dbałość o więź z Chrystusem. Nie można zapomnieć, że od tego, „co robię”, ważniejsze jest to, „kim jestem”, i to „kim jestem przed Bogiem”. Rekolekcje to szansa na zatrzymanie się w katechetycznym trudzie, na „zasiedzenie się” u stóp Mistrza, na wzór ewangelicznej Marii. Im trudniej jest nauczać prawd wiary, tym bardziej potrzeba tego czasu i jego owoców - dodaje ks. Radosław Mazur, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej w Koszalinie.

REKOLEKCJE RÓŻAŃCOWE (23-25.01.2015)

W CEF odbyły się rekolekcje dla członków Żywego Różańca. Rekolekcje stanowią część cyklu dotyczącego objawień maryjnych. Poprzednie poruszały temat Fatimy, aktualne - Lourdes.

Wspólny Różaniec przy grocie Matki Bożej nieopodal budynku WSD

W spotkaniu wzięło udział ok. 90 osób, z czego tylko kilka po raz kolejny. Zdecydowana większość to ci, którzy zdecydowali się na udział w weekendowym spotkaniu po raz pierwszy.

Jedną z takich osób jest Janina Prabucka, która przyjechała w grupie 16 osób z Osiek. Sama doświadczyła wielokrotnie, że Maryja wysłuchała jej próśb, zanoszonych za pośrednictwem Różańca. Jedną z nich była modlitwa w intencji wnuka pani Janiny.

– Jestem przekonana, że tam, gdzie modli się zespół ludzi, można wyprosić u Boga wiele łask. To należy wykorzystać. Dlatego trzeba mówić i o potrzebie modlitwy różańcowej, i w ogóle o potrzebie czynienia tego wspólnie. Czy mamy jakiś inny ratunek? – mówi pani Janina.

Ks. dr Andrzej Wachowicz, moderator diecezjalny Żywego Różańca, pomaga zrozumieć członkom róż, że modlitwa różańcowa jest modlitwą kontemplacyjną. – Nie chodzi o to, by wyrecytować "Ojcze nasz" i "Zdrowaś, Maryjo", ale żeby wejść sercem w życie Jezusa i Maryi. Sama Maryja zaprasza nas do tego, bo to jest ścieżka wprowadzająca nas w życie Jej Syna. Przez Różaniec wchodzimy do przedsionka nieba – tłumaczy ks. Wachowicz.

W naszej diecezji liczba członków Żywego Różańca może sięgać nawet 10 tys. Zdaniem moderatora, bardzo wielu z nich odmawia więcej niż tylko obiecaną jedną tajemnicę dziennie. – Chcemy się nauczyć czegoś więcej: jeśli nie odmawiania całego Różańca św., czyli wszystkich 4 części, to przynajmniej kontemplowania ich wszystkich każdego dnia. Po odmówionej wybranej tajemnicy można pozostać w skupieniu jeszcze przez kwadrans i prześledzić w myślach sceny poszczególnych tajemnic. W ten sposób każdego dnia przejdzie się przez wszystkie tajemnice życia Jezusa. Warto żyć tym na co dzień, bo to jest tajemnica naszego zbawienia – zachęca moderator. – Poza tym jest to sposób na to, by modlitwa różańcowa nie stała się nudna. Warto poruszyć wyobraźnię, by pomóc sobie zobaczyć scenerię epizodów opisanych w Ewangelii.

Spotkanie podsumowujące rekolekcje i dotychczasowe działania róż w parafii pomogło wypowiedzieć trudności, na które napotykają członkowie Żywego Różańca, a jednocześnie wzmocnić się świadectwami innych osób. A takie świadectwa są – np. istnieją parafie, w których po kolędzie powstają nowe róże "jak grzyby po deszczu".

Na rekolekcjach podjęto także temat zmiany obrzędów Żywego Różańca. Nad dokumentem pracuje Krajowe Kolegium Moderatorów Żywego Różańca. – Nowe obrzędy będą mówiły m.in. o comiesięcznych spotkaniach, zmianie tajemnic, Mszach św. za dusze zmarłych członków róż. Ta praca będzie rozszerzeniem tego, co stanowi nasze życie jako ruchu – wyjaśnił ks. Wachowicz.

Rekolekcje zakończyła niedzielna Msza św. Liturgia miała charakter misyjny – członkowie Żywego Różańca zostali podczas niej posłani do swoich środowisk, w których mają być apostołami przyprowadzającymi do Jezusa innych.