Biblijny Dzień Skupienia (14.03-15.03.2015)

 

 

W dniach 14.03-15.03.2015 odbył się Biblijny Dzień Skupienia. Wzięło w nim udział 25 osób. Spotkanie poprowadził ks. Tomasz Tomaszewski, który omawiał temat: 'Nawracajcie się".

REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH (13.03.-15.03.2015)

 

 

25 par narzeczonych wzięło udział w przygotowanych specjalnie dla nich rekolekcjach w dniach 13.03.-15.03.2015 w koszalińskim CEF-ie. W czasie rekolekcji miały miejsce liczne spotkania, umożliwiające narzeczonym głębsze poznanie siebie i budowanie wzajemnych relacji. Rekolekcje poprowadził ks. Piotr Domaros wraz z rodzinami z Domowego Kościoła.

OGÓLNOPOLSKA SESJA ZARZĄDCÓW DIEC. KSM (28.02.-1.03.2015)

 

 

W dniach 27.02.-1.03.2015 W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie odbyła się Ogólnopolska Sesja Zarządców Diecezjalnych KSM. Przedstawiciele 22 diecezji omówili bieżące sprawy KSM i wymienili się doświadczeniami. W czasie Sesji odbyło się również spotkanie z księdzem biskupem Edwardem Dajczakiem, który mówił o ewangelizacji pokolenia, któremu tak trudno zrezygnować z wolności. Młodzi ludzie uczestniczyli we wspólnych Eucharystiach i Adoracjach Najświętszego Sakramentu.

PRZYGOTOWANIE DO III KONGRESU EWANGELIZACYJNEGO 

 W Koszalińskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym  zebrali się liderzy wspólnot, aby zapoznać się z ideą i zadaniami kongresu, który odbędzie się w naszej diecezji w maju tego roku w Sanktuarium Skrzatuskim. Wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem była początkiem spotkania.

 

ewan  ewang2  ewang3